ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมชุมนุมนักเรียน 2560


แสดงผล

สถานที่เรียนชุมนุม 2560

วันที่ 2-4 ตุลาคม

ป.1 - ป.6ชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน ป.1 -

ป.6 ชุมนุมชั้น

ป.5 ชุมนุมชั้น

ป.4 ชุมนุมชั้น

ป.3 ชุมนุมชั้น

ป.2 ชุมนุมชั้น

ป.1 ชุมนุมชั้น